<< Quay trở lại

Thời gian xử lý sự cố hệ thống chấm công & tiền lương ( dừng hệ thống ) là bao lâu ? Có cam kết trong hợp đồng cung cấp dịch vụ?

Tanca là dịch vụ trực tuyến do vậy đảm bảo tính ổn định của hệ thống trực tuyến. Trong trường hợp có sự cố (bất khả kháng), chúng tôi sẽ cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất. Từ khi ra mắt chưa có sự cố nào về liên quan đến hệ thống của Tanca.