<< Quay trở lại

Số lượng nhân viên công ty tôi hơn 800 nhân viên, liệu phần mềm Tanca có đáp ứng việc chấm công & tính lương không ?

Tanca hiện triển khai trên 500 công ty và số lượng chấm công tại 1 thời điểm trên 10.000 lượt chấm công qua điện thoại. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang triển khai cùng những doanh nghiệp có số lượng nhân viên gần 1000 người.

Để có thể đo lường được hiệu quả và chất lượng sản phẩm, Tanca đề xuất triển khai thử nghiệm tăng dần (theo các mốc 100, 200, 500, 800) để đánh giá từng giai đoạn. Vì quá trình triển khai với số lượng lớn cần thời gian để Phần mềm đi vào thói quen sử dụng của nhân viên.