<< Quay trở lại

Lịch sử hệ thống

 -Ở trang chủ bạn vào mục THIẾT LẬP -> HỆ THỐNG -> lịch sử hệ thống
  1.Bạn có thể gõ từ khóa vào ô tìm kiếm
  2.Bạn có thể chọn hành động ( tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa)
  3.Bạn có thể chọn chức vụ ( nhân viên, ca làm, lương, yêu cầu...)
  4. Bạn cũng có thể khoanh vùng thời gian mà bạn muốn tìm kiếm bằng cách chọn thời gian cụ thể.

Lịch sử hệ thống
Lịch sử hệ thống
Lịch sử hệ thống
Lịch sử hệ thống