Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

(Quên chấm công) Quên hoặc chấm công mà không ghi nhận thì làm thế nào?

Nếu quên chấm công có lý do chính đáng, trên ứng dụng.

B1: Vào mục Lịch công | Chọn Ca làm

B2: Bấm vào Yêu cầu thay đổi và chọn thời gian và lý do muốn thay đổi