Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Có thể biết được nhân viên chấm công tại địa điểm nào không ?

Tanca biết chính xác địa điểm nào trên Bản đồ, Tanca có thể cung cấp chính xác định vị theo tên đường theo gói chi phí Tanca đã trả cho Google. Doanh nghiệp có thể coi chính xác vị trí tên đường mà nhân viên chấm công.