Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

(Chấm công hộ) Vì sao tôi không chỉnh được dữ liệu chấm công dù là quản lý?

Vì bạn chưa chỉnh sang chế độ Chấm công hộ. Để thiết lập:

B1: Vào mục Nhân sự | Nhân viên | Chọn nhân viên muốn chấm công hộ

B2: Chọn mục Chấm công | Chọn chấm công hộ