Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
     Array
(
  [0] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 64812ead0db03e60c406a43a
          [name] => Lark
          [alias] => lark
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 6481342ac8e1ea70780760d0
                  [name] => Giới thiệu chung về Lark
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => gioi-thieu-chung-ve-lark
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486896e0bfa726f9602f145
                      [title] => Lark là gì?
                      [alias] => lark-la-gi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481342ac8e1ea70780760d0
                      [cat_alias] => gioi-thieu-chung-ve-lark
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 648689de8367088fa5042ed8
                      [title] => Tạo quản trị viên
                      [alias] => tao-quan-tri-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481342ac8e1ea70780760d0
                      [cat_alias] => gioi-thieu-chung-ve-lark
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 64868a1687baa91e0e0e7bda
                      [title] => Hướng dẫn sử dụng Phiên bản Lark 
                      [alias] => huong-dan-su-dung-phien-ban-lark
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481342ac8e1ea70780760d0
                      [cat_alias] => gioi-thieu-chung-ve-lark
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 64868b10977e021b090f952b
                      [title] => Tham gia một nhóm
                      [alias] => tham-gia-mot-nhom
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481342ac8e1ea70780760d0
                      [cat_alias] => gioi-thieu-chung-ve-lark
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 64868b56b8e85e59e00cf18f
                      [title] => Tổng quan về các tính năng đặc biệt
                      [alias] => tong-quan-ve-cac-tinh-nang-dac-biet
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481342ac8e1ea70780760d0
                      [cat_alias] => gioi-thieu-chung-ve-lark
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64812ec085aee09f82095d4d
                  [name] => Lark Email
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => lark-email
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 64868ef4d22047b4db04e5ca
                      [title] => Lark Email - Hòm thư thông minh trong hệ sinh thái Lark
                      [alias] => lark-email-hom-thu-thong-minh-trong-he-sinh-thai-lark
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64812ec085aee09f82095d4d
                      [cat_alias] => lark-email
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 6481347862d6aafb4f029bd5
                  [name] => Lark Messenger
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => lark-messenger
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 64869051e2796d5a1e043a3f
                      [title] => Lark Messenger - Ứng dụng liên lạc và cộng tác thông minh
                      [alias] => lark-messenger-ung-dung-lien-lac-va-cong-tac-thong-minh
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481347862d6aafb4f029bd5
                      [cat_alias] => lark-messenger
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64813490c2930089fc0dfcc1
                  [name] => Lark Meet 
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => lark-meet
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 648691e95463f7799f02ef80
                      [title] => Lark Meet - Biến cuộc họp thành trải nghiệm cộng tác tuyệt vời
                      [alias] => lark-meet-bien-cuoc-hop-thanh-trai-nghiem-cong-tac-tuyet-voi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64813490c2930089fc0dfcc1
                      [cat_alias] => lark-meet
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648134a1ad288f947f0ebde1
                  [name] => Lark Base
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => lark-base
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 648694f8cccce6ca7f000a61
                      [title] => Khai thác dữ liệu và tối ưu hóa quy trình làm việc với Lark Base
                      [alias] => khai-thac-du-lieu-va-toi-uu-hoa-quy-trinh-lam-viec-voi-lark-base
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648134a1ad288f947f0ebde1
                      [cat_alias] => lark-base
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648134b1c077ce0c780d9591
                  [name] => Lark Approval
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => lark-approval
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 648696dae8cf844ba10645d0
                      [title] => Lark Approval - Quản lý và thiết lập quy trình phê duyệt
                      [alias] => lark-approval-quan-ly-va-thiet-lap-quy-trinh-phe-duyet
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648134b1c077ce0c780d9591
                      [cat_alias] => lark-approval
                    )

                )

            )

          [6] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648134c20b8942a87c066bb8
                  [name] => Lark Minutes
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => lark-minutes
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 648699f215082cfd320f9222
                      [title] => Tự động tạo biên bản cuộc họp với Lark Minutes
                      [alias] => tu-dong-tao-bien-ban-cuoc-hop-voi-lark-minutes
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648134c20b8942a87c066bb8
                      [cat_alias] => lark-minutes
                    )

                )

            )

          [7] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648134d1f1259ffc640e5362
                  [name] => Lark Docs
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => lark-docs
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 64869c622a73832a3c0a9609
                      [title] => Lark Docs: Tạo và cộng tác trên mọi thiết bị, mọi nơi
                      [alias] => lark-docs-tao-va-cong-tac-tren-moi-thiet-bi-moi-noi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648134d1f1259ffc640e5362
                      [cat_alias] => lark-docs
                    )

                )

            )

          [8] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648134e473c4ad32400f40de
                  [name] => Lark Calendar
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => lark-calendar
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 64869f0fee162e676102eb3a
                      [title] => Lark Calendar - Trợ lý Lập kế hoạch Kỹ thuật số Thông minh và Hiệu quả
                      [alias] => lark-calendar-tro-ly-lap-ke-hoach-ky-thuat-so-thong-minh-va-hieu-qua
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648134e473c4ad32400f40de
                      [cat_alias] => lark-calendar
                    )

                )

            )

          [9] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648134f921939e5a990ea5d6
                  [name] => Lark Wiki
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => lark-wiki
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486a03b147bbd422e0f9ce0
                      [title] => Lark Wiki - Thư viện kiến thức, Hệ thống thông tin doanh nghiệp
                      [alias] => lark-wiki-thu-vien-kien-thuc-he-thong-thong-tin-doanh-nghiep
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648134f921939e5a990ea5d6
                      [cat_alias] => lark-wiki
                    )

                )

            )

          [10] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64813509b2c45038e9034587
                  [name] => Lark OKR
                  [parent_id] => 64812ead0db03e60c406a43a
                  [alias] => lark-okr
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486a19d6fdb1413ab083c99
                      [title] => Lark OKR - Quản lý mục tiêu và tăng kết nối trong tổ chức của bạn
                      [alias] => lark-okr-quan-ly-muc-tieu-va-tang-ket-noi-trong-to-chuc-cua-ban
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64813509b2c45038e9034587
                      [cat_alias] => lark-okr
                    )

                )

            )

        )

    )

  [1] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
          [name] => Các câu hỏi thường gặp vể Lark
          [alias] => cac-cau-hoi-thuong-gap-ve-lark
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64814e6cab97bc60990cdbb1
                  [name] => Các gói Lark Starter, Pro và Enterprise
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => cac-goi-lark-starter-pro-va-enterprise
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486a3c23b2cad4fb207234d
                      [title] => Giới thiệu chung về các gói Lark Starter, Pro và Enterprise.
                      [alias] => gioi-thieu-chung-ve-cac-goi-lark-starter-pro-va-enterprise
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814e6cab97bc60990cdbb1
                      [cat_alias] => cac-goi-lark-starter-pro-va-enterprise
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486a3df1370237ce50dac9e
                      [title] => Tôi có thể kiểm tra hạn mức các tính năng sẵn có của tổ chức mình bằng cách nào?
                      [alias] => toi-co-the-kiem-tra-han-muc-cac-tinh-nang-san-co-cua-to-chuc-minh-bang-cach-nao
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814e6cab97bc60990cdbb1
                      [cat_alias] => cac-goi-lark-starter-pro-va-enterprise
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 6486a40d39ed421b420c8173
                      [title] => Cách nâng cấp gói hoặc mua các dịch vụ giá trị gia tăng?
                      [alias] => cach-nang-cap-goi-hoac-mua-cac-dich-vu-gia-tri-gia-tang
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814e6cab97bc60990cdbb1
                      [cat_alias] => cac-goi-lark-starter-pro-va-enterprise
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 6486a42ac7d64523d301bbe9
                      [title] => Điều gì sẽ xảy ra khi gói trả phí của tôi hết hạn?
                      [alias] => dieu-gi-se-xay-ra-khi-goi-tra-phi-cua-toi-het-han
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814e6cab97bc60990cdbb1
                      [cat_alias] => cac-goi-lark-starter-pro-va-enterprise
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64814e87def3d3a53a0d6f86
                  [name] => Bộ Quản trị viên - quản lý nhân viên
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => bo-quan-tri-vien-quan-ly-nhan-vien
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486a43eb8e85e59e00cf1c2
                      [title] => Cách quản lý nhóm toàn bộ nhân viên và nhóm bộ phận?
                      [alias] => cach-quan-ly-nhom-toan-bo-nhan-vien-va-nhom-bo-phan
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814e87def3d3a53a0d6f86
                      [cat_alias] => bo-quan-tri-vien-quan-ly-nhan-vien
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486a46017821ec88f0eba69
                      [title] => Lark Admin là gì? 
                      [alias] => lark-admin-la-gi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814e87def3d3a53a0d6f86
                      [cat_alias] => bo-quan-tri-vien-quan-ly-nhan-vien
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 6486a47953ed56b70401f6e7
                      [title] => Cách thiết lập quản trị viên công ty?
                      [alias] => cach-thiet-lap-quan-tri-vien-cong-ty
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814e87def3d3a53a0d6f86
                      [cat_alias] => bo-quan-tri-vien-quan-ly-nhan-vien
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 6486a495217b3261a405267f
                      [title] => Cách thiết lập quyền và cài đặt bảo mật?
                      [alias] => cach-thiet-lap-quyen-va-cai-dat-bao-mat
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814e87def3d3a53a0d6f86
                      [cat_alias] => bo-quan-tri-vien-quan-ly-nhan-vien
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 6486a4a851aa440aa805dfde
                      [title] => Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hủy kích hoạt tài khoản của nhân viên?
                      [alias] => dieu-gi-se-xay-ra-neu-toi-huy-kich-hoat-tai-khoan-cua-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814e87def3d3a53a0d6f86
                      [cat_alias] => bo-quan-tri-vien-quan-ly-nhan-vien
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64814ea007bcb45663038cfc
                  [name] => Đăng ký tài khoản Lark
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => dang-ky-tai-khoan-lark
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486a4d1e58d2701c1050126
                      [title] => Cách tải xuống và cài đặt Lark?
                      [alias] => cach-tai-xuong-va-cai-dat-lark
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814ea007bcb45663038cfc
                      [cat_alias] => dang-ky-tai-khoan-lark
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486a4e322588a9d9602f5a6
                      [title] => Cách kích hoạt tài khoản của tôi?
                      [alias] => cach-kich-hoat-tai-khoan-cua-toi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814ea007bcb45663038cfc
                      [cat_alias] => dang-ky-tai-khoan-lark
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 6486a4f7fae7ad4b4909e45a
                      [title] => Cách tạo nhóm Lark?
                      [alias] => cach-tao-nhom-lark
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814ea007bcb45663038cfc
                      [cat_alias] => dang-ky-tai-khoan-lark
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 6486a50b16079a97320e07aa
                      [title] => Làm cách nào để xóa tài khoản của tôi trong Phiên bản cá nhân?
                      [alias] => lam-cach-nao-de-xoa-tai-khoan-cua-toi-trong-phien-ban-ca-nhan
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814ea007bcb45663038cfc
                      [cat_alias] => dang-ky-tai-khoan-lark
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 6486a51f8367088fa5042f0b
                      [title] => Tại sao tôi không nhận được mã xác nhận qua SMS hoặc email?
                      [alias] => tai-sao-toi-khong-nhan-duoc-ma-xac-nhan-qua-sms-hoac-email
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814ea007bcb45663038cfc
                      [cat_alias] => dang-ky-tai-khoan-lark
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 6486a53c3899ad2e3f09bffd
                      [title] => Lịch sử trò chuyện có bị xóa không nếu tôi thay đổi địa chỉ email đăng nhập của mình?
                      [alias] => lich-su-tro-chuyen-co-bi-xoa-khong-neu-toi-thay-doi-dia-chi-email-dang-nhap-cua-minh
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814ea007bcb45663038cfc
                      [cat_alias] => dang-ky-tai-khoan-lark
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64814eb73c6d85abae0be994
                  [name] => Hệ thống và phiên bản Lark
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => he-thong-va-phien-ban-lark
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486c2329aee2b02510c5a5f
                      [title] => Cần đưa những miền và địa chỉ IP nào vào danh sách trắng đối với cuộc gọi và cuộc họp?
                      [alias] => can-dua-nhung-mien-va-dia-chi-ip-nao-vao-danh-sach-trang-doi-voi-cuoc-goi-va-cuoc-hop
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814eb73c6d85abae0be994
                      [cat_alias] => he-thong-va-phien-ban-lark
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486c26da8d24d611e01f339
                      [title] => Cách khắc phục sự cố cài đặt trên Windows?
                      [alias] => cach-khac-phuc-su-co-cai-dat-tren-windows
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814eb73c6d85abae0be994
                      [cat_alias] => he-thong-va-phien-ban-lark
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 6486c289834e112ba5017c5d
                      [title] => Lark Web hỗ trợ những trình duyệt nào?
                      [alias] => lark-web-ho-tro-nhung-trinh-duyet-nao
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814eb73c6d85abae0be994
                      [cat_alias] => he-thong-va-phien-ban-lark
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 6486c2a0ba1dfb319802c362
                      [title] => Tại sao Lark sử dụng nhiều bộ nhớ?
                      [alias] => tai-sao-lark-su-dung-nhieu-bo-nho
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814eb73c6d85abae0be994
                      [cat_alias] => he-thong-va-phien-ban-lark
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64814ed39a6536d4e80ddfea
                  [name] => Cài đặt Lark
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => cai-dat-lark
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486c2c4a40cef8ab803d0fb
                      [title] => Cách chỉnh sửa tên?
                      [alias] => cach-chinh-sua-ten
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814ed39a6536d4e80ddfea
                      [cat_alias] => cai-dat-lark
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486c2e31e2281cbfe0c49e0
                      [title] => Cách điều chỉnh ngôn ngữ hiển thị?
                      [alias] => cach-dieu-chinh-ngon-ngu-hien-thi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64814ed39a6536d4e80ddfea
                      [cat_alias] => cai-dat-lark
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 6481599a10f95100fb05ae58
                  [name] => Tạo cuộc gọi và cuộc họp 
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => tao-cuoc-goi-va-cuoc-hop
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486c3119832b572720376ae
                      [title] => Tổ chức các cuộc họp video quy mô lớn với tối đa 1.000 người tham gia
                      [alias] => to-chuc-cac-cuoc-hop-video-quy-mo-lon-voi-toi-da-1000-nguoi-tham-gia
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481599a10f95100fb05ae58
                      [cat_alias] => tao-cuoc-goi-va-cuoc-hop
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486c324b74260dc150bd24f
                      [title] => Tôi có thể sử dụng trình duyệt nào để xem các phiên phát trực tiếp?
                      [alias] => toi-co-the-su-dung-trinh-duyet-nao-de-xem-cac-phien-phat-truc-tiep
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481599a10f95100fb05ae58
                      [cat_alias] => tao-cuoc-goi-va-cuoc-hop
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 6486c35489ac3b367405ab0f
                      [title] => Cách sử dụng điều khiển từ xa và chú thích khi chia sẻ màn hình?
                      [alias] => cach-su-dung-dieu-khien-tu-xa-va-chu-thich-khi-chia-se-man-hinh
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481599a10f95100fb05ae58
                      [cat_alias] => tao-cuoc-goi-va-cuoc-hop
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 6486c361d7be17381c032f16
                      [title] => Tại sao cuộc họp video không có âm thanh?
                      [alias] => tai-sao-cuoc-hop-video-khong-co-am-thanh
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481599a10f95100fb05ae58
                      [cat_alias] => tao-cuoc-goi-va-cuoc-hop
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 6486c377febb10c47604bc71
                      [title] => Cuộc họp của tôi có được mã hóa không?
                      [alias] => cuoc-hop-cua-toi-co-duoc-ma-hoa-khong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6481599a10f95100fb05ae58
                      [cat_alias] => tao-cuoc-goi-va-cuoc-hop
                    )

                )

            )

          [6] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648159baee618092ec0a7f3b
                  [name] => Docs
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => docs
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486c38cd55ed5968a04039c
                      [title] => Giới hạn lưu trữ của Docs là bao nhiêu?
                      [alias] => gioi-han-luu-tru-cua-docs-la-bao-nhieu
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159baee618092ec0a7f3b
                      [cat_alias] => docs
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486c39d17488efb1e0b01e1
                      [title] => Các trình duyệt nâng cao trải nghiệm Docs của bạn
                      [alias] => cac-trinh-duyet-nang-cao-trai-nghiem-docs-cua-ban
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159baee618092ec0a7f3b
                      [cat_alias] => docs
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 6486c3e4febb10c47604bc73
                      [title] => Cách quản lý quyền trong Docs?
                      [alias] => cach-quan-ly-quyen-trong-docs
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159baee618092ec0a7f3b
                      [cat_alias] => docs
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 6486c4011b54a9be6105a06d
                      [title] => Cách khắc phục lỗi nhập tài liệu?
                      [alias] => cach-khac-phuc-loi-nhap-tai-lieu
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159baee618092ec0a7f3b
                      [cat_alias] => docs
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 6486c417601cb8d07708db1c
                      [title] => Cách chuyển đổi tài khoản Lark trong Docs?
                      [alias] => cach-chuyen-doi-tai-khoan-lark-trong-docs
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159baee618092ec0a7f3b
                      [cat_alias] => docs
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 6486c426826b51140904254a
                      [title] => Cách thông báo cho người khác khi nhắc đến?
                      [alias] => cach-thong-bao-cho-nguoi-khac-khi-nhac-den
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159baee618092ec0a7f3b
                      [cat_alias] => docs
                    )

                )

            )

          [7] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648159ccbb55386b1a0df5fb
                  [name] => Messenger
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => messenger
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486c43c4983a652380fdf00
                      [title] => Người tạo trò chuyện nhóm có những quyền gì?
                      [alias] => nguoi-tao-tro-chuyen-nhom-co-nhung-quyen-gi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159ccbb55386b1a0df5fb
                      [cat_alias] => messenger
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486c453a8c03f7b1105a692
                      [title] => Cách kiểm tra tin nhắn chưa đọc?
                      [alias] => cach-kiem-tra-tin-nhan-chua-doc
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159ccbb55386b1a0df5fb
                      [cat_alias] => messenger
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 6486c46c0d31594f090c0a8e
                      [title] => Tại sao trò chuyện hoặc tài liệu lại hiển thị "Bên ngoài"?
                      [alias] => tai-sao-tro-chuyen-hoac-tai-lieu-lai-hien-thi-ben-ngoai
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159ccbb55386b1a0df5fb
                      [cat_alias] => messenger
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 6486c47ff085e953790243c6
                      [title] => Tại sao tôi không thể tham gia một nhóm?
                      [alias] => tai-sao-toi-khong-the-tham-gia-mot-nhom
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159ccbb55386b1a0df5fb
                      [cat_alias] => messenger
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 6486c492d3d997cb5d010533
                      [title] => Tại sao tất cả tin nhắn đều ở bên trái?
                      [alias] => tai-sao-tat-ca-tin-nhan-deu-o-ben-trai
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159ccbb55386b1a0df5fb
                      [cat_alias] => messenger
                    )

                )

            )

          [8] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                  [name] => Không gian làm việc
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => khong-gian-lam-viec
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486c4aebb95a8302a06fb1c
                      [title] => Cách sử dụng máy tự động để gửi tin nhắn?
                      [alias] => cach-su-dung-may-tu-dong-de-gui-tin-nhan
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                      [cat_alias] => khong-gian-lam-viec
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486c4bcf7c9c59be80d88a9
                      [title] => Cách truy cập vào Attendance Admin và Approval Admin?
                      [alias] => cach-truy-cap-vao-attendance-admin-va-approval-admin
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                      [cat_alias] => khong-gian-lam-viec
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 6486c4dcac47f85287020ae8
                      [title] => Ai phụ trách việc đánh giá ứng dụng?
                      [alias] => ai-phu-trach-viec-danh-gia-ung-dung
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                      [cat_alias] => khong-gian-lam-viec
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 6486c4efe58d2701c1050153
                      [title] => Giới hạn số từ và giới hạn kích thước tệp cho tệp đính kèm Approval là bao nhiêu?
                      [alias] => gioi-han-so-tu-va-gioi-han-kich-thuoc-tep-cho-tep-dinh-kem-approval-la-bao-nhieu
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                      [cat_alias] => khong-gian-lam-viec
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 6486c501074625c6fd0fbc62
                      [title] => Cách yêu cầu chỉnh sửa?
                      [alias] => cach-yeu-cau-chinh-sua
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                      [cat_alias] => khong-gian-lam-viec
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 6486c50fd9222eef2e0fce54
                      [title] => Tại sao tôi không thể thêm địa chỉ gọi lại được giám sát?
                      [alias] => tai-sao-toi-khong-the-them-dia-chi-goi-lai-duoc-giam-sat
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                      [cat_alias] => khong-gian-lam-viec
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 6486c5250082900a3a0b266f
                      [title] => Open_id có thay đổi không?
                      [alias] => openid-co-thay-doi-khong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                      [cat_alias] => khong-gian-lam-viec
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 6486c535d79dea923e080470
                      [title] => Điểm khác biệt giữa người quản lý chấm công và người tạo nhóm?
                      [alias] => diem-khac-biet-giua-nguoi-quan-ly-cham-cong-va-nguoi-tao-nhom
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                      [cat_alias] => khong-gian-lam-viec
                    )

                  [8] => Array
                    (
                      [id] => 6486c5450722e58fe00f437b
                      [title] => Điểm khác biệt giữa quản trị viên phê duyệt và nhân viên phụ trách quy trình phê duyệt?
                      [alias] => diem-khac-biet-giua-quan-tri-vien-phe-duyet-va-nhan-vien-phu-trach-quy-trinh-phe-duyet
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                      [cat_alias] => khong-gian-lam-viec
                    )

                  [9] => Array
                    (
                      [id] => 6486c554dbc603536e0fecc7
                      [title] => Tôi nên làm gì nếu thời gian nghỉ phép được hiển thị không đúng?
                      [alias] => toi-nen-lam-gi-neu-thoi-gian-nghi-phep-duoc-hien-thi-khong-dung
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159dcfc6061d6940b9fce
                      [cat_alias] => khong-gian-lam-viec
                    )

                )

            )

          [9] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648159e91fe4c87bd90273dd
                  [name] => Email
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => email
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486c572c9d4fa715c0a3d76
                      [title] => Cách mua một miền?
                      [alias] => cach-mua-mot-mien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159e91fe4c87bd90273dd
                      [cat_alias] => email
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486c582446a9ea2bc086119
                      [title] => Cách quản lý miền của bạn?
                      [alias] => cach-quan-ly-mien-cua-ban
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159e91fe4c87bd90273dd
                      [cat_alias] => email
                    )

                )

            )

          [10] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 648159f929263f072c0619ec
                  [name] => Các câu hỏi khác
                  [parent_id] => 64814e0604f9a543ae0bd181
                  [alias] => cac-cau-hoi-khac
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6486c5942888c2213e0610f1
                      [title] => Cách chụp ảnh màn hình với MacOS 10.15?
                      [alias] => cach-chup-anh-man-hinh-voi-macos-1015
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159f929263f072c0619ec
                      [cat_alias] => cac-cau-hoi-khac
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6486c5a41120d0b5c7035b4e
                      [title] => Tôi cần biết gì về Lark?
                      [alias] => toi-can-biet-gi-ve-lark
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 648159f929263f072c0619ec
                      [cat_alias] => cac-cau-hoi-khac
                    )

                )

            )

        )

    )

)
1
     

Các câu hỏi thường gặp vể Lark