Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
     Array
(
  [0] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 60ea6e71be598fc59c41c626
          [name] => Nhân sự
          [alias] => faq-nhan-su
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                  [name] => 1. Nhân viên
                  [parent_id] => 60ea6e71be598fc59c41c626
                  [alias] => faq-1-nhan-vien
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d256722ca2e901ca672735b
                      [title] => Một nhân viên dùng nhiều tài khoản được không?
                      [alias] => mot-nhan-vien-dung-nhieu-tai-khoan-duoc-khong
                      [summary] => (Tài khoản) Một nhân viên dùng nhiều tài khoản được không?
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d25674aca2e901cee11cd73
                      [title] => Xóa thiết bị đăng nhập như thế nào? (Nhân viên đổi thiết bị đăng nhập và báo đã nhập từ thiết bị khác phải làm sao)? (video)
                      [alias] => xoa-thiet-bi-dang-nhap-nhu-the-nao-nhan-vien-doi-thiet-bi-dang-nhap-va-bao-da-nhap-tu-thiet-bi-khac-phai-lam-sao-video
                      [summary] => (Thay số điện thoại) Một nhân viên thay điện thoại hoặc thay số điện thoại thì làm thế nào?
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5d2569d8ca2e901ce17545ad
                      [title] => Một nhân viên không thể đăng nhập vào Ứng dụng, tôi phải làm gì? (video)
                      [alias] => mot-nhan-vien-khong-the-dang-nhap-vao-ung-dung-toi-phai-lam-gi-video
                      [summary] => Một nhân viên không thể đăng nhập vào Ứng dụng, tôi phải làm gì?
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 5d256c8bca2e9055407f897f
                      [title] => Cần làm những bước nào để có thể thiết lập và vận hành Tanca? (video)
                      [alias] => can-lam-nhung-buoc-nao-de-co-the-thiet-lap-va-van-hanh-tanca-video
                      [summary] => (Thiết lập) Cần làm những bước nào để có thể thiết lập và vận hành Tanca?
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 5d256cb1ca2e90046c2eed3b
                      [title] => Có thể thiết lập trên Ứng dụng không?
                      [alias] => co-the-thiet-lap-tren-ung-dung-khong
                      [summary] => (Thiết lập) Có thể thiết lập trên Ứng dụng không?
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 5d256f09ca2e901cf620ba15
                      [title] => Làm sao để xem phân quyền của Nhân viên? (video)
                      [alias] => lam-sao-de-xem-phan-quyen-cua-nhan-vien-video
                      [summary] => (Tài khoản) Làm sao để xem phân quyền của Nhân viên?
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 60ed82ce5b73f77ae444ebb3
                      [title] => Tại sao tạo nhân viên mới nhưng không chọn vùng tương ứng được? (video)
                      [alias] => tai-sao-tao-nhan-vien-moi-nhung-khong-chon-vung-tuong-ung-duoc-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 60ed9200d33e2644c37ccf36
                      [title] => Phân biệt vai trò và quyền hạn giữa các nhóm truy cập: Quản lý, Quản lý vùng, Quản Lý chi nhánh, Trưởng phòng.
                      [alias] => phan-biet-vai-tro-va-quyen-han-giua-cac-nhom-truy-cap-quan-ly-quan-ly-vung-quan-ly-chi-nhanh-truong-phong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [8] => Array
                    (
                      [id] => 60ee43406dcb3245e42fbba3
                      [title] => Tại sao tôi không thể đăng nhập được ở điện thoại trong lúc đó tôi đã đăng xuất ở laptop rồi?
                      [alias] => tai-sao-toi-khong-the-dang-nhap-duoc-o-dien-thoai-trong-luc-do-toi-da-dang-xuat-o-laptop-roi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [9] => Array
                    (
                      [id] => 60ee48d540dc5b5f5a27d245
                      [title] => Tại sao nhân viên mới gửi đơn yêu cầu lại gửi cho nhiều người?
                      [alias] => tai-sao-nhan-vien-moi-gui-don-yeu-cau-lai-gui-cho-nhieu-nguoi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [10] => Array
                    (
                      [id] => 60ee4de2e60f2016cd35651e
                      [title] => Cách chuyển nhân viên sang chế độ nghỉ việc? (video)
                      [alias] => cach-chuyen-nhan-vien-sang-che-do-nghi-viec-video
                      [summary] => Hướng dẫn chuyển nhân viên sang chế độ nghỉ việc
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [11] => Array
                    (
                      [id] => 60ee533dcc78e3193051553a
                      [title] => Hướng dẫn xuất danh sách nhân viên đi sớm về muộn (video)
                      [alias] => huong-dan-xuat-danh-sach-nhan-vien-di-som-ve-muon-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [12] => Array
                    (
                      [id] => 60ee67f61cfc9705d00dda76
                      [title] => Tôi muốn thiết lập vùng, chi nhánh thì làm như thế nào?
                      [alias] => toi-muon-thiet-lap-vung-chi-nhanh-thi-lam-nhu-the-nao
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [13] => Array
                    (
                      [id] => 60eedb2f64aa0c228513481b
                      [title] => Làm thế nào để xếp nhân viên ở chi nhánh này có thể làm ở chi nhánh khác? (video)
                      [alias] => lam-the-nao-de-xep-nhan-vien-o-chi-nhanh-nay-co-the-lam-o-chi-nhanh-khac-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [14] => Array
                    (
                      [id] => 618f572ffc6b56258b6fc49f
                      [title] => Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
                      [alias] => huong-dan-sap-xep-danh-sach-nhan-vien-theo-thu-tu-hien-thi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                  [15] => Array
                    (
                      [id] => 61a0a086b6cd761cd42c47e5
                      [title] => Làm thế nào để cho trưởng bộ phận hoặc trưởng phòng ban chỉ thấy được nhân viên trong bộ phận hoặc phòng ban của mình
                      [alias] => lam-the-nao-de-cho-truong-bo-phan-hoac-truong-phong-ban-chi-thay-duoc-nhan-vien-trong-bo-phan-hoac-phong-ban-cua-minh
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c627
                      [cat_alias] => faq-1-nhan-vien
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60ea6e71be598fc59c41c628
                  [name] => 2. Hợp đồng và Bảo hiểm
                  [parent_id] => 60ea6e71be598fc59c41c626
                  [alias] => faq-2-hop-dong-bao-hiem
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5e33b18cca2e90683532bad3
                      [title] => Quản lý hợp đồng nv có thông báo khi hết hạn ngày tái ký để bên nhân sự biết để làm hợp đồng mới cho nhân viên không? (video)
                      [alias] => quan-ly-hop-dong-nv-co-thong-bao-khi-het-han-ngay-tai-ky-de-ben-nhan-su-biet-de-lam-hop-dong-moi-cho-nhan-vien-khong-video
                      [summary] => (Hợp đồng) Quản lý hợp đồng nv có thông báo khi hết hạn ngày tái ký để bên nhân sự biết để làm hợp đồng mới cho nhân viên không?
                      [cat_id] => 60ea6e71be598fc59c41c628
                      [cat_alias] => faq-2-hop-dong-bao-hiem
                    )

                )

            )

        )

    )

  [1] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 60ea6e72be598fc59c41c62b
          [name] => Chấm công
          [alias] => faq-cham-cong
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60ea6e72be598fc59c41c62c
                  [name] => 1. Ca làm
                  [parent_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62b
                  [alias] => faq-1-ca-lam
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d259d8eca2e901ca75b03f9
                      [title] => Công ty chúng tôi có các ca làm rất phức tạp và nhân viên ra vào ca làm các ca không cố định?
                      [alias] => cong-ty-chung-toi-co-cac-ca-lam-rat-phuc-tap-va-nhan-vien-ra-vao-ca-lam-cac-ca-khong-co-dinh
                      [summary] => (Ca làm) Công ty chúng tôi có các ca làm rất phức tạp và nhân viên ra vào ca làm các ca không cố định?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62c
                      [cat_alias] => faq-1-ca-lam
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 60ee491e92fd8645321ec673
                      [title] => Nếu xóa hết dữ liệu ca làm thì chấm công có bị mất hay không?
                      [alias] => neu-xoa-het-du-lieu-ca-lam-thi-cham-cong-co-bi-mat-hay-khong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62c
                      [cat_alias] => faq-1-ca-lam
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 60ee498a9d33bd387c1aad54
                      [title] => Nếu nhân viên không xin được trước 1 tuần thì coi như là nhân viên nghỉ không xin phép, như vậy quản lý có thể chỉnh dữ liệu của nhân viên thành nghỉ có phép được không?
                      [alias] => neu-nhan-vien-khong-xin-duoc-truoc-1-tuan-thi-coi-nhu-la-nhan-vien-nghi-khong-xin-phep-nhu-vay-quan-ly-co-the-chinh-du-lieu-cua-nhan-vien-thanh-nghi-co-phep-duoc-khong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62c
                      [cat_alias] => faq-1-ca-lam
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 6197102376f23737d4732746
                      [title] => Làm thế nào để xuất ra giờ chấm công mà cột giờ vào và cột giờ ra tách biệt thành 2 cột không?
                      [alias] => lam-the-nao-de-xuat-ra-gio-cham-cong-ma-cot-gio-vao-va-cot-gio-ra-tach-biet-thanh-2-cot-khong
                      [summary] => Làm thế nào để xuất ra giờ chấm công mà cột giờ vào và cột giờ ra tách biệt thành 2 cột không?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62c
                      [cat_alias] => faq-1-ca-lam
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 61971ad3aacede075535ee0f
                      [title] => Vì sao đã xóa nhân viên khỏi ca cũ và thêm vào ca mới nhưng hệ thống vẫn cảnh báo vào/ra trên app cả ca cũ lẫn ca mới?
                      [alias] => vi-sao-da-xoa-nhan-vien-khoi-ca-cu-va-them-vao-ca-moi-nhung-he-thong-van-canh-bao-vao-ra-tren-app-ca-ca-cu-lan-ca-moi
                      [summary] => Vì sao đã xóa nhân viên khỏi ca cũ và thêm vào ca mới nhưng hệ thống vẫn cảnh báo vào/ra trên app cả ca cũ lẫn ca mới?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62c
                      [cat_alias] => faq-1-ca-lam
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 61a45aed27855a325644aebf
                      [title] => Khách hàng thêm mới nhân viên, nhưng ở bảng chấm công lại không hiện thị ca làm cho nhân viên.
                      [alias] => khach-hang-them-moi-nhan-vien-nhung-o-bang-cham-cong-lai-khong-hien-thi-ca-lam-cho-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62c
                      [cat_alias] => faq-1-ca-lam
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 61a4aba60eb1546dec1be544
                      [title] => Trong trường hợp set up 1 nhân viên được gán nhiều ca làm cố định trên bảng chấm công (3,4,5.. ca làm) .Nếu khách hàng chỉ muốn hiện thị mỗi nhân viên một ca hoặc 2 ca thì làm như thế nào ?
                      [alias] => trong-truong-hop-set-up-1-nhan-vien-duoc-gan-nhieu-ca-lam-co-dinh-tren-bang-cham-cong-345-ca-lam-neu-khach-hang-chi-muon-hien-thi-moi-nhan-vien-mot-ca-hoac-2-ca-thi-lam-nhu-the-nao
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62c
                      [cat_alias] => faq-1-ca-lam
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60f139d836f8081ca04ced5f
                  [name] => 4. Máy chấm công
                  [parent_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62b
                  [alias] => faq-4-may-cham-cong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d25708dca2e90046c2eed3f
                      [title] => Vì sao đã tích hợp máy chấm công mà chưa xem được trên điện thoại?
                      [alias] => vi-sao-da-tich-hop-may-cham-cong-ma-chua-xem-duoc-tren-dien-thoai
                      [summary] => (Máy chấm công) Vì sao đã tích hợp máy chấm công mà chưa xem được trên điện thoại?
                      [cat_id] => 60f139d836f8081ca04ced5f
                      [cat_alias] => faq-4-may-cham-cong
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 60f13a563edff77f961ce742
                      [title] => Tại sao nhân viên check-in bằng máy chấm công tại công ty và dữ liệu chấm đã đồng bộ lên hệ thống Tanca nhưng trên app vẫn hiển thị nút Vào ca? Như vậy nhân viên muốn chấm Ra ca bằng app thì như thế nào?
                      [alias] => tai-sao-nhan-vien-check-in-bang-may-cham-cong-tai-cong-ty-va-du-lieu-cham-da-dong-bo-len-he-thong-tanca-nhung-tren-app-van-hien-thi-nut-vao-ca-nhu-vay-nhan-vien-muon-cham-ra-ca-bang-app-thi-nhu-the-nao
                      [summary] => Tại sao nhân viên check-in bằng máy chấm công tại công ty và dữ liệu chấm đã đồng bộ lên hệ thống Tanca nhưng trên app vẫn hiển thị nút Vào ca? Như vậy nhân viên muốn chấm Ra ca bằng app thì như thế nào?
                      [cat_id] => 60f139d836f8081ca04ced5f
                      [cat_alias] => faq-4-may-cham-cong
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 60f13a90a9dadd47ef0427f3
                      [title] => Kết nối máy chấm công thì nhân viên chấm bằng máy khi nào mới đẩy dữ liệu lên Tanca
                      [alias] => ket-noi-may-cham-cong-thi-nhan-vien-cham-bang-may-khi-nao-moi-day-du-lieu-len-tanca
                      [summary] => Kết nối máy chấm công thì nhân viên chấm bằng máy khi nào mới đẩy dữ liệu lên Tanca
                      [cat_id] => 60f139d836f8081ca04ced5f
                      [cat_alias] => faq-4-may-cham-cong
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 618f464115f46b79b746827b
                      [title] => Hướng dẫn cập nhật mã chấm công cho từng nhân viên
                      [alias] => huong-dan-cap-nhat-ma-cham-cong-cho-tung-nhan-vien
                      [summary] => Khi kết nối máy chấm công với phần mềm Tanca. muốn hiện thị dữ liệu chấm công của nhân viên, thì mình phải cập mã chấm công của nhân viên.Sau khi kết nối hệ thống mới hiện thị dữ liệu chấm công.
                      [cat_id] => 60f139d836f8081ca04ced5f
                      [cat_alias] => faq-4-may-cham-cong
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 618f4e6734b92e02e429f503
                      [title] => Hướng dẫn cập nhật mã chấm công cho nhiều nhân viên
                      [alias] => huong-dan-cap-nhat-ma-cham-cong-cho-nhieu-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60f139d836f8081ca04ced5f
                      [cat_alias] => faq-4-may-cham-cong
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 619715091135cb22a436248e
                      [title] => Nếu công ty đổi máy chấm công mới thì có ảnh hưởng gì tới dữ liệu chấm công của máy cũ trước đó không?
                      [alias] => neu-cong-ty-doi-may-cham-cong-moi-thi-co-anh-huong-gi-toi-du-lieu-cham-cong-cua-may-cu-truoc-do-khong
                      [summary] => Nếu công ty đổi máy chấm công mới thì có ảnh hưởng gì tới dữ liệu chấm công của máy cũ trước đó không?
                      [cat_id] => 60f139d836f8081ca04ced5f
                      [cat_alias] => faq-4-may-cham-cong
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                  [name] => 2. Chấm công
                  [parent_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62b
                  [alias] => faq-2-cham-cong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d258837ca2e901cee11cd77
                      [title] => Vì sao tôi chấm công còn phải chụp hình ảnh?
                      [alias] => vi-sao-toi-cham-cong-con-phai-chup-hinh-anh
                      [summary] => (Hình ảnh) Vì sao tôi chấm công còn phải chụp hình ảnh?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d258857ca2e901cf8046c19
                      [title] => Vì sao tôi đã cho phép lấy GPS rồi mà hệ thống định vị không chính xác vị trí GPS?
                      [alias] => vi-sao-toi-da-cho-phep-lay-gps-roi-ma-he-thong-dinh-vi-khong-chinh-xac-vi-tri-gps
                      [summary] => (GPS) Vì sao tôi đã cho phép lấy GPS rồi mà hệ thống định vị không chính xác vị trí GPS?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5d2588a7ca2e90046c2eed41
                      [title] => Khi nào Tanca lấy định vị GPS của tôi?
                      [alias] => khi-nao-tanca-lay-dinh-vi-gps-cua-toi
                      [summary] => (GPS) Khi nào Tanca lấy định vị GPS của tôi?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 5d2588c7ca2e906c6e3bb9ab
                      [title] => Vì sao tôi đang ở tại công ty và cho phép GPS mà vẫn báo tôi đang ở quá xa vị trí chấm công?
                      [alias] => vi-sao-toi-dang-o-tai-cong-ty-va-cho-phep-gps-ma-van-bao-toi-dang-o-qua-xa-vi-tri-cham-cong
                      [summary] => (GPS) Vì sao tôi đang ở tại công ty và cho phép GPS mà vẫn báo tôi đang ở quá xa vị trí chấm công?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 5d258900ca2e901cf56f0c31
                      [title] => Cách thiết lập Wifi nhanh trên điện thoại thế nào?
                      [alias] => cach-thiet-lap-wifi-nhanh-tren-dien-thoai-the-nao
                      [summary] => (Wifi) Cách thiết lập Wifi nhanh trên điện thoại thế nào? 
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 5d258935ca2e901ca40b864d
                      [title] => Tôi không ở tại vị trí cần lấy Wifi làm sao để lấy Wifi thiết lập?
                      [alias] => toi-khong-o-tai-vi-tri-can-lay-wifi-lam-sao-de-lay-wifi-thiet-lap
                      [summary] => (Wifi) Tôi không ở tại vị trí cần lấy Wifi làm sao để lấy Wifi thiết lập?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 5d2589f0ca2e901cf620ba17
                      [title] => Vì sao tôi không chỉnh được dữ liệu chấm công dù là quản lý?
                      [alias] => vi-sao-toi-khong-chinh-duoc-du-lieu-cham-cong-du-la-quan-ly
                      [summary] => (Chấm công hộ) Vì sao tôi không chỉnh được dữ liệu chấm công dù là quản lý?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 5d259cfbca2e901cf719e9c3
                      [title] => Nhân viên họ đến công ty dùng điện thoại chấm công hoặc đưa điện thoại cho người khác chấm, xong rồi đi về thì sao? (video)
                      [alias] => nhan-vien-ho-den-cong-ty-dung-dien-thoai-cham-cong-hoac-dua-dien-thoai-cho-nguoi-khac-cham-xong-roi-di-ve-thi-sao-video
                      [summary] => (Chấm công giả) Nhân viên họ đến công ty dùng điện thoại chấm công hoặc đưa điện thoại cho người khác chấm, xong rồi đi về thì sao?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [8] => Array
                    (
                      [id] => 5d2c310eca2e901ca40b8659
                      [title] => Công ty tôi là công ty sản xuất, số lượng lớn nhân viên là công nhân (chấm công bằng vân tay) thì giải pháp như thế nào cho tiết kiệm & hợp lý? (video)
                      [alias] => cong-ty-toi-la-cong-ty-san-xuat-so-luong-lon-nhan-vien-la-cong-nhan-cham-cong-bang-van-tay-thi-giai-phap-nhu-the-nao-cho-tiet-kiem--hop-ly-video
                      [summary] => (Chấm công bằng vân tay) Công ty tôi là công ty sản xuất, số lượng lớn nhân viên là công nhân ( chấm công bằng vân tay ) thì giải pháp như thế nào cho tiết kiệm & hợp lý?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [9] => Array
                    (
                      [id] => 5d2c316cca2e901cf620ba1d
                      [title] => Khi chấm công trên điện thoại thì ngày giờ chấm công lấy từ đâu? Có thông báo chấm công thành công như trên máy chấm công không ?
                      [alias] => khi-cham-cong-tren-dien-thoai-thi-ngay-gio-cham-cong-lay-tu-dau-co-thong-bao-cham-cong-thanh-cong-nhu-tren-may-cham-cong-khong
                      [summary] => Khi chấm công trên điện thoại thì ngày giờ chấm công lấy từ đâu? Có thông báo chấm công thành công như trên máy chấm công không?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [10] => Array
                    (
                      [id] => 5d2c3372ca2e901ca40b865d
                      [title] => Có thể biết được nhân viên chấm công tại địa điểm nào không ?
                      [alias] => co-the-biet-duoc-nhan-vien-cham-cong-tai-dia-diem-nao-khong
                      [summary] => Có thể biết được nhân viên chấm công tại địa điểm nào không ?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [11] => Array
                    (
                      [id] => 5e33b1f9ca2e901cfe424139
                      [title] => Tổng giờ ghi nhận trên Bảng chấm công nhỏ hơn giờ thực tế: Nhân viên có Ca làm từ 9h-22h (tổng giờ công là 13 giờ), tăng ca đột xuất lúc 8h nhưng Ca làm trên Bảng chấm công vẫn chỉ ghi nhận 13 giờ, vậy 1 tiếng tăng ca từ 8h-9h được ghi nhận như thế nào? (video)
                      [alias] => tong-gio-ghi-nhan-tren-bang-cham-cong-nho-hon-gio-thuc-te-nhan-vien-co-ca-lam-tu-9h-22h-tong-gio-cong-la-13-gio-tang-ca-dot-xuat-luc-8h-nhung-ca-lam-tren-bang-cham-cong-van-chi-ghi-nhan-13-gio-vay-1-tieng-tang-ca-tu-8h-9h-duoc-ghi-nhan-nhu-the-nao-video
                      [summary] => (Tăng ca sớm) Tổng giờ ghi nhận trên Bảng chấm công nhỏ hơn giờ thực tế: Nhân viên có Ca làm từ 9h-22h (tổng giờ công là 13 giờ), tăng ca đột xuất lúc 8h nhưng Ca làm trên Bảng chấm công vẫn chỉ ghi nhận 13 giờ, vậy 1 tiếng tăng ca từ 8h-9h được ghi nhận như thế nào?

                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [12] => Array
                    (
                      [id] => 5e33b22eca2e901cff58803d
                      [title] => Một nhân viên ở Chi nhánh A sang Chi nhánh B làm việc trong vài ngày, làm thế nào để bạn nhân viên A có thể chấm công bằng Wifi hoặc GPS tại Chi nhánh B? Quản lý có thể Chấm công hộ cho trường hợp này không?
                      [alias] => mot-nhan-vien-o-chi-nhanh-a-sang-chi-nhanh-b-lam-viec-trong-vai-ngay-lam-the-nao-de-ban-nhan-vien-a-co-the-cham-cong-bang-wifi-hoac-gps-tai-chi-nhanh-b-quan-ly-co-the-cham-cong-ho-cho-truong-hop-nay-khong
                      [summary] => (Chấm công) Một nhân viên ở Chi nhánh A sang Chi nhánh B làm việc trong vài ngày, làm thế nào để bạn nhân viên A có thể chấm công bằng Wifi hoặc GPS tại Chi nhánh B? Quản lý có thể Chấm công hộ cho trường hợp này không?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [13] => Array
                    (
                      [id] => 5e33b28cca2e901cfe42413b
                      [title] => Trong mục Báo cáo của nhân viên có phần Số giờ làm dư giờ, phần này hệ thống lấy dữ liệu như thế nào? Ngoài ra phần này khác với phần Làm thêm giờ (tăng ca) ra sao?
                      [alias] => trong-muc-bao-cao-cua-nhan-vien-co-phan-so-gio-lam-du-gio-phan-nay-he-thong-lay-du-lieu-nhu-the-nao-ngoai-ra-phan-nay-khac-voi-phan-lam-them-gio-tang-ca-ra-sao
                      [summary] => (Tăng ca/Làm dư giờ) Trong mục Báo cáo của nhân viên có phần Số giờ làm dư giờ, phần này hệ thống lấy dữ liệu như thế nào? Ngoài ra phần này khác với phần Làm thêm giờ (tăng ca) ra sao?

                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [14] => Array
                    (
                      [id] => 5e33b378ca2e901d514f1329
                      [title] => Bạn nhân viên Quản lý chi nhánh của công ty tôi luân chuyển chỗ làm liên tục trong tháng, làm cách nào để bạn Quản lý chi nhánh này có thể phân lịch công cho các nhân viên trong các chi nhánh mà bạn đảm nhận?
                      [alias] => ban-nhan-vien-quan-ly-chi-nhanh-cua-cong-ty-toi-luan-chuyen-cho-lam-lien-tuc-trong-thang-lam-cach-nao-de-ban-quan-ly-chi-nhanh-nay-co-the-phan-lich-cong-cho-cac-nhan-vien-trong-cac-chi-nhanh-ma-ban-dam-nhan
                      [summary] => (Chi nhánh kiêm nhiệm - Phân ca) Bạn nhân viên Quản lý chi nhánh của công ty tôi luân chuyển chỗ làm liên tục trong tháng, làm cách nào để bạn Quản lý chi nhánh này có thể phân lịch công cho các nhân viên trong các chi nhánh mà bạn đảm nhận? 

                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [15] => Array
                    (
                      [id] => 5e33b3c2ca2e90159968ab75
                      [title] => Chấm công trên điện thoại là như thế nào?
                      [alias] => cham-cong-tren-dien-thoai-la-nhu-the-nao
                      [summary] => (Chấm công) Chấm công trên điện thoại là như thế nào?

                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [16] => Array
                    (
                      [id] => 60ed91ba879b1925a54a31dc
                      [title] => Hướng dẫn thao tác Quản lý chấm công hộ cho nhân viên trên bảng chấm công
                      [alias] => huong-dan-thao-tac-quan-ly-cham-cong-ho-cho-nhan-vien-tren-bang-cham-cong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [17] => Array
                    (
                      [id] => 60edadb96df4835ef8410bea
                      [title] => Hướng dẫn Thiết lập vị trí GPS
                      [alias] => huong-dan-thiet-lap-vi-tri-gps
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [18] => Array
                    (
                      [id] => 60edafb32bb26f3af83bfee7
                      [title] => Tại sao nhân viên chấm công lại không hiển thị lên hệ thống
                      [alias] => tai-sao-nhan-vien-cham-cong-lai-khong-hien-thi-len-he-thong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [19] => Array
                    (
                      [id] => 60ee3f22302ad90e5e210592
                      [title] => Tại sao chấm công bằng wifi lại yêu cầu chia sẻ vị trí GPS?  
                      [alias] => tai-sao-cham-cong-bang-wifi-lai-yeu-cau-chia-se-vi-tri-gps
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [20] => Array
                    (
                      [id] => 60ee427c34f60073aa3ba9c2
                      [title] => Cấu hình chấm công bằng hình ảnh với yêu cầu nhận diện khuôn mặt khác nhau như thế nào?
                      [alias] => cau-hinh-cham-cong-bang-hinh-anh-voi-yeu-cau-nhan-dien-khuon-mat-khac-nhau-nhu-the-nao
                      [summary] => Cấu hình chấm công bằng hình ảnh với yêu cầu nhận diện khuôn mặt khác nhau như thế nào?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [21] => Array
                    (
                      [id] => 60ee48502b13b344b14b48a5
                      [title] => Chấm công hộ là gì? Thao tác bật chấm công hộ? (video)
                      [alias] => cham-cong-ho-la-gi-thao-tac-bat-cham-cong-ho-video
                      [summary] => Chấm công hộ là gì? Thao tác bật chấm công hộ?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [22] => Array
                    (
                      [id] => 60ee4ab6af1dab4f5f420ce2
                      [title] => Hướng dẫn nhận biết được nhân viên chấm công ở vị trí nào? (video)
                      [alias] => huong-dan-nhan-biet-duoc-nhan-vien-cham-cong-o-vi-tri-nao-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [23] => Array
                    (
                      [id] => 619704563799c650be50e1ea
                      [title] => Chấm công bằng QR code có bật thêm được cấu hình nhận diện khuôn mặt không?
                      [alias] => cham-cong-bang-qr-code-co-bat-them-duoc-cau-hinh-nhan-dien-khuon-mat-khong
                      [summary] => Chấm công bằng QR code và bật thêm nhận diện khuôn mặt
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                  [24] => Array
                    (
                      [id] => 622b1cf7e5cdea5ecd3e2d2b
                      [title] => Vì sao khi sử dụng App Tanca để chấm công nhanh hết pin hơn các ứng dụng khác của điện thoại?
                      [alias] => vi-sao-khi-su-dung-app-tanca-de-cham-cong-nhanh-het-pin-hon-cac-ung-dung-khac-cua-dien-thoai
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c637
                      [cat_alias] => faq-2-cham-cong
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60ef9f146c69c87c725c8da3
                  [name] => 3. Camera AI
                  [parent_id] => 60ea6e72be598fc59c41c62b
                  [alias] => faq-3-camera-ai
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 619482bf63d188676b358be9
                      [title] => Nếu hình ảnh nhận diện bị báo TRÙNG VỚI KHUÔN MẶT NHÂN VIÊN thì sao?
                      [alias] => neu-hinh-anh-nhan-dien-bi-bao-trung-voi-khuon-mat-nhan-vien-thi-sao
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ef9f146c69c87c725c8da3
                      [cat_alias] => faq-3-camera-ai
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 61971734b24a6a677f733f28
                      [title] => Nhân viên chấm công camera AI, tôi có thể nhận thông báo nhận diện chấm công của tất cả các nhân viên không?
                      [alias] => nhan-vien-cham-cong-camera-ai-toi-co-the-nhan-thong-bao-nhan-dien-cham-cong-cua-tat-ca-cac-nhan-vien-khong
                      [summary] => Nhân viên chấm công camera AI, tôi có thể nhận thông báo nhận diện chấm công của tất cả các nhân viên không?
                      [cat_id] => 60ef9f146c69c87c725c8da3
                      [cat_alias] => faq-3-camera-ai
                    )

                )

            )

        )

    )

  [2] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 60ea6e72be598fc59c41c643
          [name] => Yêu cầu
          [alias] => faq-yeu-cau
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60ea6e72be598fc59c41c644
                  [name] => Quản lý yêu cầu
                  [parent_id] => 60ea6e72be598fc59c41c643
                  [alias] => faq-quan-ly-yeu-cau
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d25a0a6ca2e906c6e3bb9b1
                      [title] => Xin đi công tác 1 tiếng nhưng nếu đi vượt quá thời gian xin thì như thế nào?
                      [alias] => xin-di-cong-tac-1-tieng-nhung-neu-di-vuot-qua-thoi-gian-xin-thi-nhu-the-nao
                      [summary] => (Công tác) Xin đi công tác 1 tiếng nhưng nếu đi vượt quá thời gian xin thì như thế nào?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c644
                      [cat_alias] => faq-quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 60ee5dfa0686b7602678e77c
                      [title] => Giải thích các loại yêu cầu
                      [alias] => giai-thich-cac-loai-yeu-cau
                      [summary] => Giải thích các loại yêu cầu
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c644
                      [cat_alias] => faq-quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 60eef55c64346a234f7e8a1f
                      [title] => Hướng dẫn thiết lập cấu hình duyệt các yêu cầu (video)
                      [alias] => huong-dan-thiet-lap-cau-hinh-duyet-cac-yeu-cau-video
                      [summary] => Hướng dẫn thiết lập cấu hình duyệt các yêu cầu
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c644
                      [cat_alias] => faq-quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 611233e2008f79409c29703a
                      [title] => Phân biệt Công nghỉ phép theo ngày công và Công nghỉ phép theo ngày phép ?
                      [alias] => phan-biet-cong-nghi-phep-theo-ngay-cong-va-cong-nghi-phep-theo-ngay-phep
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c644
                      [cat_alias] => faq-quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 61a44f3a7fa4d7568974bf8e
                      [title] => Nhân viên gửi đơn cho các cấp Quản lý duyệt thì họ có thể từ chối hay chấp nhận trên app luôn được không ? hay chỉ có ADMIIN root mới làm được
                      [alias] => nhan-vien-gui-don-cho-cac-cap-quan-ly-duyet-thi-ho-co-the-tu-choi-hay-chap-nhan-tren-app-luon-duoc-khong-hay-chi-co-admiin-root-moi-lam-duoc
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c644
                      [cat_alias] => faq-quan-ly-yeu-cau
                    )

                )

            )

        )

    )

  [3] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 60ea6e72be598fc59c41c638
          [name] => Tiền lương
          [alias] => faq-tien-luong
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60ea6e72be598fc59c41c639
                  [name] => 1. Thiết lập lương
                  [parent_id] => 60ea6e72be598fc59c41c638
                  [alias] => faq-1-thiet-lap-luong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d2c3ab5ca2e901cf56f0c37
                      [title] => Phần mềm sẽ thiết lập bảng lương theo hình thức như thế nào ?
                      [alias] => phan-mem-se-thiet-lap-bang-luong-theo-hinh-thuc-nhu-the-nao
                      [summary] => Phần mềm có hỗ trợ tính lương theo nhiều hình thức như công ty mình hiện tại : lương thời gian, lương khoán sản phẩm, lương vượt trội...hay không?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c639
                      [cat_alias] => faq-1-thiet-lap-luong
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 60ed935ad967f1732b57832d
                      [title] => Hướng dẫn thiết lập loại cấp bậc lương (video)
                      [alias] => huong-dan-thiet-lap-loai-cap-bac-luong-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c639
                      [cat_alias] => faq-1-thiet-lap-luong
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 60eef12d7553ab0ce7211d33
                      [title] => Hướng dẫn thiết lập cấu hình tổng kết & tính lương trong 1 khoản thời gian sớm hơn cuối tháng? (video)
                      [alias] => huong-dan-thiet-lap-cau-hinh-tong-ket--tinh-luong-trong-1-khoan-thoi-gian-som-hon-cuoi-thang-video
                      [summary] => Hướng dẫn thiết lập cấu hình tổng kết & tính lương trong 1 khoản thời gian sớm hơn cuối tháng
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c639
                      [cat_alias] => faq-1-thiet-lap-luong
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 60eef1b35cd6475a71552aa7
                      [title] => Hướng dẫn nhân viên xem phiếu lương trên app (video)
                      [alias] => huong-dan-nhan-vien-xem-phieu-luong-tren-app-video
                      [summary] => Hướng dẫn nhân viên xem phiếu lương trên app
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c639
                      [cat_alias] => faq-1-thiet-lap-luong
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 60f182386115f365342beee9
                      [title] => Trường hợp những công ty nhỏ mới thành lập không có bảng lương. Phần mềm Tanca sẽ setup bảng lương như thế nào?
                      [alias] => truong-hop-nhung-cong-ty-nho-moi-thanh-lap-khong-co-bang-luong-phan-mem-tanca-se-setup-bang-luong-nhu-the-nao
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c639
                      [cat_alias] => faq-1-thiet-lap-luong
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 61a4912cd0d784477d179210
                      [title] => Khi khách hàng tải file excel về để cập nhật mức lương và các loại phụ cấp cho nhiều nhân viên. Sau khi tải file dữ liệu lên hay gặp tình trạng các số liệu không đúng là vì sao ?
                      [alias] => khi-khach-hang-tai-file-excel-ve-de-cap-nhat-muc-luong-va-cac-loai-phu-cap-cho-nhieu-nhan-vien-sau-khi-tai-file-du-lieu-len-hay-gap-tinh-trang-cac-so-lieu-khong-dung-la-vi-sao
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c639
                      [cat_alias] => faq-1-thiet-lap-luong
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60ea6e72be598fc59c41c63d
                  [name] => 2. Bảng lương
                  [parent_id] => 60ea6e72be598fc59c41c638
                  [alias] => faq-2-bang-luong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d2c3bb1ca2e90337908bbbb
                      [title] => Khi phiếu lương gửi qua App của nhân viên, mọi người có thể nhìn thấy phiếu lương của nhau không? Trường hợp các Trưởng bộ phận muốn xem bảng lương của nhân viên mình quản lý thì làm như thế nào?
                      [alias] => khi-phieu-luong-gui-qua-app-cua-nhan-vien-moi-nguoi-co-the-nhin-thay-phieu-luong-cua-nhau-khong-truong-hop-cac-truong-bo-phan-muon-xem-bang-luong-cua-nhan-vien-minh-quan-ly-thi-lam-nhu-the-nao
                      [summary] => Khi phiếu lương gửi qua App của nhân viên, moi người có thể nhìn thấy phiếu lương của nhau không? Trường hợp các Trưởng bộ phận muốn xem bảng lương của nhân viên mình quản lý thì làm như thế nào?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c63d
                      [cat_alias] => faq-2-bang-luong
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 60eda3b45592ff15290053d6
                      [title] => Làm sao nhân viên xem được phiếu lương của mình?
                      [alias] => lam-sao-nhan-vien-xem-duoc-phieu-luong-cua-minh
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c63d
                      [cat_alias] => faq-2-bang-luong
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 60ee400850f92c03837cce92
                      [title] => Có phải ai có quyền quản lý cũng đều xem được bảng lương không?
                      [alias] => co-phai-ai-co-quyen-quan-ly-cung-deu-xem-duoc-bang-luong-khong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c63d
                      [cat_alias] => faq-2-bang-luong
                    )

                )

            )

        )

    )

  [4] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 60ea6e72be598fc59c41c641
          [name] => Khác
          [alias] => faq-khac
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60ea6e72be598fc59c41c642
                  [name] => 1. Hệ thống
                  [parent_id] => 60ea6e72be598fc59c41c641
                  [alias] => faq-1-he-thong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d2c30b9ca2e90046c2eed43
                      [title] => Số lượng nhân viên công ty tôi hơn 800 nhân viên, liệu phần mềm Tanca có đáp ứng việc chấm công & tính lương không ?
                      [alias] => so-luong-nhan-vien-cong-ty-toi-hon-800-nhan-vien-lieu-phan-mem-tanca-co-dap-ung-viec-cham-cong--tinh-luong-khong
                      [summary] => Số lượng nhân viên công ty tôi hơn 800 nhân viên, liệu phần mềm Tanca có đáp ứng việc chấm
công & tính lương không ?

                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c642
                      [cat_alias] => faq-1-he-thong
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d2c3d19ca2e901ce17545b7
                      [title] => Dữ liệu hệ thống được Backup như thế nào ? Lưu dự phòng ở đâu ? Thời gian phục hồi dữ liệu mất bao lâu khi có sự cố xảy ra ?
                      [alias] => du-lieu-he-thong-duoc-backup-nhu-the-nao-luu-du-phong-o-dau-thoi-gian-phuc-hoi-du-lieu-mat-bao-lau-khi-co-su-co-xay-ra
                      [summary] => (Lưu trữ và backup) Dữ liệu hệ thống được backup như thế nào ? Lưu dự phòng ở đâu ? Thời gian phục hồi dữ liệu mất bao lâu khi có sự cố xảy ra ?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c642
                      [cat_alias] => faq-1-he-thong
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5d2c3d5bca2e901ca6727367
                      [title] => Thời gian xử lý sự cố hệ thống chấm công & tiền lương ( dừng hệ thống ) là bao lâu ? Có cam kết trong hợp đồng cung cấp dịch vụ?
                      [alias] => thoi-gian-xu-ly-su-co-he-thong-cham-cong--tien-luongdung-he-thongla-bao-lau-co-cam-ket-trong-hop-dong-cung-cap-dich-vu
                      [summary] => Thời gian xử lý sự cố hệ thống chấm công & tiền lương (dừng hệ thống) là bao lâu? Có cam kết trong hợp đồng cung cấp dịch vụ không?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c642
                      [cat_alias] => faq-1-he-thong
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 5d2c3d89ca2e9055407f898b
                      [title] => Chúng tôi có 1000 nhân viên cùng Chấm công vào 1 lúc thì hệ thống có bị tắc nghẽn không?
                      [alias] => chung-toi-co-1000-nhan-vien-cung-cham-cong-vao-1-luc-thi-he-thong-co-bi-tac-nghen-khong
                      [summary] => (Đăng nhập cùng thời điểm) Chúng tôi có 1000 nhân viên cùng Chấm công vào 1 lúc thì hệ thống có bị tắc nghẽn không?
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c642
                      [cat_alias] => faq-1-he-thong
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 618f435cb14bdf5ff33f979e
                      [title] => Lịch sử hệ thống
                      [alias] => lich-su-he-thong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ea6e72be598fc59c41c642
                      [cat_alias] => faq-1-he-thong
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 63abfb2a72882337e30bcf22
                  [name] => 2. Giới thiệu App Tanca
                  [parent_id] => 60ea6e72be598fc59c41c641
                  [alias] => gioi-thieu-app-tanca
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 63abfdf0da1fcf037b050746
                      [title] => Chương trình giới thiệu bạn bè và Đối tác sử dụng dịch vụ của Tanca là gì?
                      [alias] => chuong-trinh-gioi-thieu-ban-be-va-doi-tac-su-dung-dich-vu-cua-tanca-la-gi
                      [summary] => Bất kỳ người dùng Tanca nào cũng có thể giới thiệu Tanca cho bạn bè hoặc đối tác của họ sử dụng Tanca. Khi người được giới thiệu sử dụng và thanh toán, người giới thiệu sẽ được nhận 500.000 VNĐ qua hình thức mà người giới thiệu mong muốn.
                      [cat_id] => 63abfb2a72882337e30bcf22
                      [cat_alias] => gioi-thieu-app-tanca
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 63ac016735477b349d015454
                      [title] => Đối tượng áp dụng chương trình?
                      [alias] => doi-tuong-ap-dung-chuong-trinh
                      [summary] => Người giới thiệu: Là người dùng của Tanca trên phiên bản Web và App.
Người được giới thiệu: Là bạn bè hoặc đối tác có sở hữu hoặc quản lý hoạt động kinh doanh, cần sử dụng Tanca để quản lý hoạt động của họ.
                      [cat_id] => 63abfb2a72882337e30bcf22
                      [cat_alias] => gioi-thieu-app-tanca
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 63ac01f1855010de4c032722
                      [title] => Trường hợp người được giới thiệu đăng ký sử dụng dịch vụ?
                      [alias] => truong-hop-nguoi-duoc-gioi-thieu-dang-ky-su-dung-dich-vu
                      [summary] => Người giới thiệu: Người giới thiệu sẽ nhận được 500.000 VNĐ tiền mặt qua hình thức mà họ mong muốn.
Người được giới thiệu: Nhận Voucher 300.000 VNĐ được quy đổi vào gói dịch vụ mà họ sẽ sử dụng. Voucher này không được quy đổi ra tiền mặt.
                      [cat_id] => 63abfb2a72882337e30bcf22
                      [cat_alias] => gioi-thieu-app-tanca
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 63ac04266ef09762a702216d
                      [title] => Trường hợp người được giới thiệu nhưng không đăng ký sử dụng?
                      [alias] => truong-hop-nguoi-duoc-gioi-thieu-nhung-khong-dang-ky-su-dung
                      [summary] => Người giới thiệu sẽ được tính 1.000 VNĐ cho 1 lần giới thiệu và người được giới thiệu có đăng ký tài khoản trên Tanca. Khi số tiền lên đến 500.000 VNĐ, Tanca sẽ liên hệ với người giới thiệu để thanh toán số tiền trên.
                      [cat_id] => 63abfb2a72882337e30bcf22
                      [cat_alias] => gioi-thieu-app-tanca
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 63ac044e4d598ffb5904f0cc
                      [title] => Làm thế nào tôi biết đã giới thiệu thành công?
                      [alias] => lam-the-nao-toi-biet-da-gioi-thieu-thanh-cong
                      [summary] => Sau khi link được gửi đi và người được giới thiệu cài đặt dịch vụ, Tanca sẽ gửi thông báo qua ứng dụng di động cho bạn và thông báo về tiến trình giới thiệu cũng như khoản tiền giới thiệu thành công.
                      [cat_id] => 63abfb2a72882337e30bcf22
                      [cat_alias] => gioi-thieu-app-tanca
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 63ac046ed84ad96e0a06ec45
                      [title] => Nếu tôi giới thiệu thêm cho nhiều người tôi được thêm ưu đãi không?
                      [alias] => neu-toi-gioi-thieu-them-cho-nhieu-nguoi-toi-duoc-them-uu-dai-khong
                      [summary] => Nếu số người được giới thiệu vượt quá 10 người/tháng, dịch vụ ưu đãi có thể được cộng thêm 10% tổng chi phí và người được giới thiệu thứ 11 sử dụng dịch vụ của Tanca. Ví dụ bạn giới thiệu 10 khách hàng thành công, bạn chắc chắn được nhận =500.000 * 10 = 5.000.000 VNĐ + 10% của tổng số tiền người được giới thiệu thứ 11. Nếu số tiền sử dụng của người giới thiệu thứ 11 là 10.000.000 VNĐ, tổng ưu đãi của bạn sẽ là 5.000.000 + 1.000.000= 6.000.000 VNĐ.
                      [cat_id] => 63abfb2a72882337e30bcf22
                      [cat_alias] => gioi-thieu-app-tanca
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 63ac04aa34ff10670a008b87
                      [title] => Tôi hiện đang là người sử dụng dịch vụ của Tanca, làm cách nào để tôi giới thiệu?
                      [alias] => toi-hien-dang-la-nguoi-su-dung-dich-vu-cua-tanca-lam-cach-nao-de-toi-gioi-thieu
                      [summary] => Bạn chỉ cần xem link phía trên và gửi link giới thiểu cho bạn bè đăng ký hoặc cài đặt.
                      [cat_id] => 63abfb2a72882337e30bcf22
                      [cat_alias] => gioi-thieu-app-tanca
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 63ac04d155bac3ed3c0a3a3c
                      [title] => Tôi nhận được link giới thiệu làm cách nào để áp dụng?
                      [alias] => toi-nhan-duoc-link-gioi-thieu-lam-cach-nao-de-ap-dung
                      [summary] => Bạn chỉ cần bấm theo link và đăng ký dịch vụ thành công là hoàn thành quá trình Nhận giới thiệu. Nhân viên Tanca sẽ liên hệ với bạn sẽ xác thực ưu đãi cũng như hướng dẫn sử dụng ban đầu.
                      [cat_id] => 63abfb2a72882337e30bcf22
                      [cat_alias] => gioi-thieu-app-tanca
                    )

                )

            )

        )

    )

)
1
     

Nhân sự

1. Nhân viên

Chấm công

2. Chấm công