Chọn Gói phù hợp
với tổ chức của bạn

Miễn phí 5 tài khoản,
tính năng không giới hạn.

2 tháng miễn phí- Tiết kiệm -17% Theo năm Theo tháng
Kéo để mua số lượng tài khoản
Kéo để chọn số tháng muốn mua
Tính năng Tiêu chuẩn Tiền lương KPI Tuyển dụng
Chi phí 1 tài khoản Số lượng tài khoản Số tháng Dung lượng lưu trữ Phí thiết lập dữ liệu Chi phí theo tháng Tổng chi phí Cập nhật tính năng đ Tài khoản tháng MB đ đ đ Online/Offline Miễn phí
Quản lý Nhân sự

- Hồ sơ nhân sự
- Hợp đồng
- Bảo hiểm
- Kỷ luật
- Khen thưởng
- Lịch sinh nhật
- Lịch công tác
- Lịch nghỉ phép

Quản lý Chấm công

- Lịch công việc
- Bảng chấm công
- Bảng suất ăn
- Quản lý - sắp xếp ca
- Chấm công điện thoại
- Tích hợp máy chấm công
- Cảnh báo thông minh
- Ai đang làm việc

Số hóa giấy tờ

- Nghỉ phép
- Công tác
- Tăng ca
- Tạm ứng
- Đi muộn về sớm
- Nghỉ việc
- Thay đổi giờ
- Thanh toán
- Mượn xe
- Mua hàng
- Suất ăn

Quản lý Truyền thông

- Thông báo
- Chat nội bộ
- Bảng tin nội quy

Quản lý Báo cáo

- Báo cáo nhân sư
- Báo cáo chuyên cần
- Báo cáo tiền lương
- Báo cáo hiệu suất...

Quản lý Tài sản

- Danh sách tài sản
- Khấu hao tài sản
- Cấp phát tài sản
- Thu hồi tài sản
- Quét mã QR code tài sản

Ứng dụng di động

- Ứng dụng cho các cấp quản lý
- Ứng dụng cho nhân viên

Quản lý Tiền lương

- Bảng lương công ty
- Phiếu lương nhân viên
- Tính thuế TNCN
- Bảo hiểm
- Tích hợp lương năng xuất
- Nhập dữ liệu Excel

Quản lý Hiệu suất

- Hiệu suất KPI
- Nhập dữ liệu từ điện thoại
- Tự động đánh giá
- Nhập dữ liệu từ Excel

Quản lý tuyển dụng

- Quy trình tuyển dụng kéo thả kanban.
- Lưu trữ thông tin ứng viên.
- Phản hồi tương tác tự động với ứng viên.
- Phê duyệt ứng viên online.

Liên hệ hotline 0899.1999.54 để được tư vấn