Chọn Gói mua - Số lượng người dùng - Tính năng sử dụng

Tôi muốn mua cho người sử dụng
Người sử dụng
 • người sử dụng trong 12 tháng
 • Gói Tanca
 • Ưu đãi từ VPBank
  <% $index+1 %>. <% info.name %> đ
  TIẾT KIỆM MỖI NĂM đ

 • đ

 • TỔNG CỘNG đ
 • Giảm giá % - đ
 • Phí thiết lập đ
 • đ
 • Phí bảo trì & nâng cấp (*) đ
 • THANH TOÁN đ
 • Mỗi tháng đ
 • Xem chi tiết
 • Gửi báo giá cho tôi
 • Gửi báo giá cho tôi
 • <% getPriceMaintenance() %>