Trở thành đối tác của Tanca

Trở thành đối tác của Tanca

Để trở thành Đối tác của Tanca bạn có thể hợp tác theo 3 cách (1)Người giới thiệu (2) Người đề xuất (3) Bán hàng giá trị cộng thêm

Người giới thiệu

Người giới thiệu

Giới thiệu cho Tanca các khách hàng mà bạn có mối quan hệ hoặc giới thiệu các khách hàng mà bạn cảm thấy phù hợp với Tanca.

Người đề xuất

Người đề xuất

Bất kể bạn là ai, bạn biết dịch vụ của Tanca là rất phù hợp với khách hàng nên bạn đề xuất họ dùng dịch vụ của Tanca.

Bán hàng giá trị cộng thêm

Bán hàng giá trị cộng thêm

Bạn là công ty/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nhân sự, chấm công,…Bạn hợp tác với Tanca để bán thêm các tính năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


I. NGƯỜI GIỚI THIỆU

Mô tả: Giới thiệu cho Tanca các khách hàng mà bạn có mối quan hệ hoặc giới thiệu các khách hàng mà bạn cảm thấy phù hợp với Tanca.

Chính sách chiết khấu: 5% hoa hồng sau khi khách hàng được ký kết cho gói hợp đồng đầu tiên, không tính gia hạn hợp đồng.

STT GÓI DỊCH VỤ HOA HỒNG
1 Quét máy chấm công Không áp dụng
2 Tanca HR 5%

II. NGƯỜI ĐỀ XUẤT

Mô tả: Bạn có mối quan hệ với những khách hàng có nhu cầu dùng dịch vụ mà Tancan đáp ứng, bạn đề xuất họ dùng dịch vụ của Tanca. Tanca sẽ đến demo và triển khai dịch vụ.

Chiết khấu: 10% hoa hồng sau khi khách hàng được ký kết cho gói hợp đồng đầu tiên, không tính gia hạn hợp đồng.

STT GÓI DỊCH VỤ HOA HỒNG
1 Quét máy chấm công 50%
2 Tanca HR 10%

III. BÁN HÀNG GIÁ TRỊ CỘNG THÊM

Mô tả: Bạn là công ty/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nhân sự, chấm công,…Bạn hợp tác với Tanca để bán thêm các tính năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bạn sẽ thay mặt Tanca để tư vấn, triển khai dịch vụ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Chiết khấu: 50% hoa hồng sau khi khách hàng được ký kết hợp đồng 1 năm cho “gói dịch vụ quét máy chấm” để xem trực tuyến trên website và ứng dụng. Khi khách hàng đăng ký thêm gói dịch vụ cao cấp hơn của Tanca thì bạn sẽ được thêm 25% hoa hồng cho hợp đồng tiếp theo, không tính gia hạn hợp đồng.

STT GÓI DỊCH VỤ HOA HỒNG
1 Quét máy chấm công 50%
2 Tanca HR 25%

IV. ĐỐI SOÁT

Tanca đối soát hàng tháng với bạn cho mức hoa hồng nhận về trên 500.000 VNĐ. Ngày đối soát hàng tháng từ ngày 1-3 hàng tháng.

Nếu hoa hồng dưới 500.000 VNĐ, Tanca sẽ đối soát cộng dồn cho bạn vào tháng tiếp theo.

Đối soát sẽ được gửi qua email, sau khi bạn đồng ý thì Tanca sẽ tiến hành thanh toán cho bạn trong 2 ngày làm việc tiếp theo.


V. THANH TOÁN

Tanca sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng từ ngày 04-05 hàng tháng từ tài khoản mà bạn cung cấp (nếu rơi vào ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo).

0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)