Kết quả

100% các cửa hàng của King Coffee sử dụng Tanca. Giảm đến hơn 97% tỉ lệ sai sót về chấm công và điểm danh. Kiểm soát được nhân viên tại cửa hàng.

Về King Coffee

King Coffee là chuỗi cửa hàng café trực thuộc Trung Nguyên International bao gồm hệ thống quán Coffee Luxury, King Coffee Premium, King Coffee Express. Các chuỗi cửa hàng café của King Coffee cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Hệ thống quán Café của King Coffee tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian gần đây và liên tuc mở các cửa hàng mới tại các thành phố lớn.

Website: https://tnikingcoffee.vn//>

Vấn đề

Việc tăng trưởng nhanh của chuỗi coffee đặt ra bài toán quản lý nhân sự một cách chặt chẽ hơn để có thể giảm chi phí và tăng hiệu suất làm việc. Phòng Nhân sự tại TNI cần một giải pháp để có thể quản lý các nhân viên của họ từ xa để tránh các gian lận xảy ra trong việc chấm công như việc nhân viên không tới cửa hàng hoặc bỏ ra ngoài. TNI cũng giải quyết bài toán tính toán chính xác thời gian của nhân viên tại từng cửa hàng để tính lương theo giờ công chính xác.

Giải pháp

Tanca là sự lựa chọn của KingCoffee trong việc kiểm soát chấm công cho nhân viên tại cửa hàng để chống gian lận chấm công. King Coffee triển khai cách chấm công thông qua GPS và tự động chụp hình ảnh khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo giúp kiểm soát việc vào ra của nhân viên.

Dùng ngay trong 30 giây

Miễn phí 7 ngày không giới hạn tính năng

) )