Kết quả

Quản lý phân ca đến 120 ca khác nhau trên hệ thống. 100% nhân viên chấm công bằng điện thoại. Số hoá được tất cả giấy tờ cần thực hiện trong hoạt động nhân sự.

Về Califresh- California Fitness & Yoga

Chuỗi café Califresh thuộc California Fitness & Yoga đây là chuỗi tập Gym và Yoga nổi tiếng nhất Việt Nam. Califresh có mặt tại hầu hết các thành phố lớn đồng thời với chuỗi Fitness & Yoga. Chuỗi café này cũng tăng trưởng nhanh chóng về số lượng nhân sự trong năm 2019.

Website: https://www.cfyc.com.vn//>

Vấn đề

Hệ thống chia ca của Califresh khá phức tạp, họ có hơn 120 ca quản lý hàng chục cửa hàng khác nhau tại nhiều thành phố lớn. Chính số lượng Ca lớn khiến việc quản lý công việc của chuỗi này là khá phức tạp.

Giải pháp

Sắp xếp ca làm: Tanca giúp chuỗi café Califresh quản lý đến 120 ca làm và chia ca chi tiết cho các bộ phận. Các quản lý mỗi cửa hàng dễ dàng sắp xếp ca làm cho nhân viên, từ đó có thể quản lý lịch làm việc của nhân viên của mình. Chấm công điện thoại: 100% nhân viên Califresh sử dụng Tanca để chấm công thông qua hệ thống Wifi. Nhờ đó 70% nghiệp vụ tính công được xử lý nhanh chóng thông qua hệ thống của Tanca.

Dùng ngay trong 30 giây

Miễn phí 7 ngày không giới hạn tính năng

) )